Varför skall du välja mig som din Coach ?

Det gäller att hitta en coach , som inte bara är yrkesskicklig i största allmänhet, utan även är bra tillsammans med just dig och har en personlighet som passar dig.

Rekommendationer är bra , men kan dock inte ersätta din personliga känsla och intuition i mötet med din coach.

 
l Jag står med båda fötterna stadigt på jorden.
l Jag möter dig så att du känner dig sedd.
l Jag erkänner när jag inte förstår.
l Jag vill själv lära något av dig.
l Jag låter dig vara huvudpersonen.
l Jag fokuserar på dig som individ.
l Jag har klokhet, livserfarenhet, humor, värme och mod.
l Jag behandlar dig respektfullt utan att döma.
l Jag är uppriktig och rak i min kommunikation.
l Min ambition är att du skall uppnå tillit till dig själv.
 

Min affärsidé:
Ge inspiration och stöd i personlig utveckling på ett respektfullt och professionellt sätt !