En Coach.....
 
 
l Ställer frågor
l Lyssnar
l Öppnar nya synsätt
l Inspirerar
l Skapar handlingsplaner
l Följer upp
l Tror på din förmåga
 
 
Resultat:
 
  l Du blir medveten
l Du tar ansvar
l Du utvecklas
l Du når dina mål
l Du når ditt önskade läge
 
 
En coach ÄR INTE:
 
  l Tränare
l Rådgivare
l Terapeut
l Mentor
l Ledare
l Konsult
 
 
Du har själv svaren , coachen har frågorna !
 
 
Vad behöver du för att nå din fulla potential ?