En coach är .....
  l Bollplank
l Nyvaneskapare
l Befrielsekämpe
l Underlättare
l Inspiratör
l Medvetandehöjare
l Vägvisare