Coaching....

- är en metod att stimulera andra människor till handling.
Handling är vägen till målet.

Coachingens mål är att bygga upp självtillit, oavsett vad uppgiften eller problemet handlar om.
När kan du behöva en coach ?
T.ex. när du vill :

För att kunna bygga upp din självtillit, samtidigt som du uppnår framgångar , måste du veta att dina framgångar beror på dina ansträngningar.

Du behöver få förtroende, tillåtelse, uppmuntran och stöd att göra egna val och fatta egna beslut.

l känna dig lugn o harmonisk
l satsa på personlig utveckling
l göra kloka val
l uppnå dina drömmar
l ha bättre självkänsla
l vara den allra bästa av dig själv
l finna glädje i din tillvaro
l ha ett bollplank
l känna dig säkrare i din yrkesroll
l bli en bättre förälder
l komma över din konflikträdsla
l fungera bättre i dina relationer
l organisera ditt kaos
l hitta vad det är du egentligen vill
l utforska "vem är jag"