Kognitiv terapi
Vid alla förändringar, för snabbt resultat !


 

Tillsammans identifierar vi dina tankar och ser hur de påverkar dina känslor.
Vi utforskar om det leder till det beteende du önskar och som fungerar.

Ibland har man behov av att ta reda på vad som orsakar blockeringar och begränsande övertygelser.

Ta tag i dina rädslor och begränsande tankemönster för att komma vidare och leva enligt dina värderingar.

 
Vill du förbättra en relation ?
Känner du sorg och saknad ?
Har någon lämnat dig genom separation eller dödsfall, upplever du att någon inte finns där för dig ?
Sorg kan också upplevas vid förlust av andra orsaker, t.ex. att du mist ditt arbete eller ditt hem.
 
 
Du kan komma vidare !