Individuell sorgbearbetning

 

 

Programmet för Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och alla andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg , så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Kursbeskrivning :

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som skall göra arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.


Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget ,delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sex kurstillfällen har har följande upplägg:
Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar de eventuella frågor som kan ha uppstått sedan föregående träff. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa kursledaren för vägledning.
.

Kurslängd :
7 veckor.
Omfattning :
Ett möte á 60 minuter per vecka , samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Plats :
Kungsgatan 56 , Göteborg.
Avgift :
5.600 kronor ( moms tillkommer för företag)
Övrigt :
Kursmaterial , kurslitteratur och fika ingår