International Coaching Community´s (ICC) etik och normer
 

Grundantaganden;

- Det finns inga misslyckanden, bara feedback.
Misslyckanden är bara en bedömning av kortsiktiga resultat. En klient misslyckas aldrig.

- Om du vill förstå, handla.
Att handla är svaret. Lärandet finns i görandet.

- Vi har redan, eller kan skapa, alla de resurser vi behöver.
Det finns inga resurslösa klienter, endast resurslösa sinnestillstånd. Klientens djupare visdom
väntar på att upptäckas.

- Allt beteende har ett syfte.
Handlingar är inte slumpmässiga; klienter försöker alltid åstadkomma något, även om de
inte är klara över vad.

- Att ha ett val är bättre än att inte ha något val.
Om klienter får ett bättre val , som stämmer med deras varderingar och övertygelser, så
väljer de detta.

- Du gör det bästa du kan.
Och du kan antagligen göra det bättre.

- Du skapar din egen verklighet.
Klienter fungerarar som om deras mentala kartor är verkligheten. Dessa kartor kan
begränsa deras potential mer än några verkliga begränsningar från världen utanför.

- Coaching är ett jämnlikt, synergistiskt partnerskap.
Om du tror att en och en blir två är det bara för att du har glömt kraften i "och".

- Klienten har svaren.
Coachen har frågorna.

Coaching med NLP. Joseph O´Connor & Andrea Lages