Chefscoaching....

"Det svåraste med ledarskap är att ta hand om sig själv"

 

En företagsledare har en ensam position. De förväntas ha alla svar.

Människor kommer till dem för ledning.

Det är inte lätt för dem att få tillgång till en sympatisk och kunnig person
att prata med om all den press och alla de svårigheter arbetet medför.

Det finns oftast ingen inom organisationen som de verkligen kan prata med
om sina egna hopp och drömmar, tvivel och rädslor.

En coach fyller denna viktiga roll och arbetar naturligtvis under tystnadsplikt !

En företagsledare som fungerar bättre har en enorm positiv effekt på ett företag.
Det kan innebära stora summor pengar i extra vinst.

 
 
Avkastningen på en väl genomförd chefscoaching kan vara mycket stor !